JAPANISCHE NETSUKE VON MEISTERN, AUS DES SAMMLUNGEN GUGGENHEIM, HARDING, LORBER, 18/05/1989-30/06/1989. MASATSUGU. SENNIN TEKKAI. MITSUHARU SHISHI. HARUMITSU. TOMOKOTO. TOMOCHIKA. MINKO. SHOUSAI. BAZAN. KOKUSAI. JUGYOKU. SHUMIN. OKATOMO... (Poids de 336

0 Aucun avis client

 
Occasion
50 € Acheter
 

Fiche détaillée de "JAPANISCHE NETSUKE VON MEISTERN, AUS DES SAMMLUNGEN GUGGENHEIM, HARDING, LORBER, 18/05/1989-30/06/1989. MASATSUGU. SENNIN TEKKAI. MITSUHARU SHISHI. HARUMITSU. TOMOKOTO. TOMOCHIKA. MINKO. SHOUSAI. BAZAN. KOKUSAI. JUGYOKU. SHUMIN. OKATOMO... (Poids de 336"